Skip to main content
ТЪРГОВИЯ С ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ

Компаниите попадащи под СТЕ на ЕС са задължени да закупуват квоти (EUA) за своите въглеродни емисии  в съотвествие с политиките на ЕС за декарбонизация.

Цената на въглеродните квоти  се променя динамично поради все по-честите реформи и участието на спекуланти на пазара.

От 2018 г. въглеродните квоти са категоризирани като финансов инструмент.

Untitled
Untitled Recovered

В качеството си на регулирана компания спрямо директивата MiFID II, Vertis Environmental Finance може да ви помогне в следните области:

  • Търговия с въглеродни квоти
  • Разработване на персонализирани стратегии за търговия
  • Изготвяне на подробни анализи свързани с пазара на въглеродни квоти

екипът

Pavel

Павел Шейтанов

Корпоративен Трейдър

ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС, МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ЗА КОНТАКТ