Czym się zajmujemy?

Dokonujemy zakupu i sprzedaży uprawnień do emisji na nasze własne konto, ale dla naszych klientów. Aranżujemy strukturyzowane transakcje na uprawnieniach do emisji, jesteśmy brokerem biopaliw drugiej generacji i efektywności energetycznej.

Pracujemy i handlujemy z ponad 1000 klientami w Europie, z międzynarodowymi bankami, instytucjami finansowymi, funduszami i brokerami.

Jesteśmy obecni na głównych giełdach: EEX i ICE.


Do naszych klientów i kontrahentów zaliczają się:

  • Firmy przemysłowe objęte Systemem Handlu Emisjami
  • Właściciele projektów CDM i JI, sprzedający swoje jednostki CER pochodzące z tych projektów
  • Brokerzy i banki
  • Rządy dokonujące transakcji na uprawnieniach do emisji

Większość naszych klientów zlokalizowana jest w Unii Europejskiej, ale prowadzimy nasze interesy w skali globalnej.

Produkty, które realizujemy to transakcje spot i forward na jednostkach EUA, CER; swapy między różnymi typami jednostek, transakcje repo i forward dla pozyskania kapitału obrotowego.

Znaczna część naszych zadań sprowadza się do rozwiązywania problemów naszych klientów, z zyskiem dla nich. Mogą potrzebować funduszy, pomocy przy przezwyciężaniu biurokracji lub technicznych przeszkód w rejestrze, zrozumienia i redukcji ryzyka, na które narażona jest ich działalność. Nasze transakcje są szyte na miarę i ich zadaniem jest zaadresowanie takich problemów. Aby zapoznać się z kilkoma studiami przypadku, proszę udać się tutaj.

vertis blog


W tym tygodniu mniejszy wolumen aukcyjny
05 October 2017
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal mogą pozostawać blisko 7 EUR z uwagi na brak jednej aukcji, wysokie ceny miksu energetycznego...
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal blisko 7 EUR
26 September 2017
Ceny EUA mimo 4% spadku w ujęciu tygodniowym nadal znajdują się na najwyższym poziomie od 21 miesięcy. Poprzedni tydzie
Vertis enters renewable energy market and is member of RECS International
25 September 2017
Vertis Environmental Finance started the trading of Guarantees of Origin (GOs), a special tracking certificate that labels...

trading room


EUA Dec17: MACD climbed above signal curve on week of trilogue
16 October 2017
Expectations about and results of the trilogue negotiations about the reform of the EU ETS kept the price of the EUA Dec17...
EUA Dec17: Growing uncertainties about this week's trilogue
09 October 2017
With the next trilogue meeting approaching and market participants getting more cautious, the volatility in the carbon market...
EUA Dec17: 20% less allowances to be auctioned this week
02 October 2017
Helped by the improving German dark spread and optimism about the reform of the system, the EUA Dec17 gained more than 6...

the bustard blog