Pozyskanie kapitału obrotowego

Przedsiębiorstwo może pozyskać dodatkowy kapitał obrotowy poprzez sprzedaż EUA, które przechowuje na rachunku w rejestrze uprawnień na rynku spot i odkupienie ich w transakcji terminowej. Kontraktując te same ilości jednostek firma nie ryzykuje, że nie będzie miała wystarczającej ilości jednostek do umorzenia. Poprzez zakontraktowanie ceny odkupu na rynku terminowym, nie ma również ryzyka cenowego. Wszystkie parametry, a tym samym koszt pozyskania kapitału są znane.

Efektywny koszt pozyskania kapitału w takiej wiązanej transakcji Repo zależy od różnicy spotowych i terminowych cen EUA oraz od okresu finansowania. Zazwyczaj taki koszt waha się w przedziale 5-7%. Dla firm mających problem z utrzymaniem płynności, może być to konkurencyjna opcja do zaciągania długi w banku lub emisji obligacji korporacyjnych.

Tutaj mogą państwo zapoznać się ze specyfikacją produktu VERTIS HANDEL REPO (PDF, 67,2 KB).

vertis blog


W tym tygodniu mniejszy wolumen aukcyjny
05 October 2017
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal mogą pozostawać blisko 7 EUR z uwagi na brak jednej aukcji, wysokie ceny miksu energetycznego...
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal blisko 7 EUR
26 September 2017
Ceny EUA mimo 4% spadku w ujęciu tygodniowym nadal znajdują się na najwyższym poziomie od 21 miesięcy. Poprzedni tydzie
Vertis enters renewable energy market and is member of RECS International
25 September 2017
Vertis Environmental Finance started the trading of Guarantees of Origin (GOs), a special tracking certificate that labels...

trading room


EUA Dec17: MACD climbed above signal curve on week of trilogue
16 October 2017
Expectations about and results of the trilogue negotiations about the reform of the EU ETS kept the price of the EUA Dec17...
EUA Dec17: Growing uncertainties about this week's trilogue
09 October 2017
With the next trilogue meeting approaching and market participants getting more cautious, the volatility in the carbon market...
EUA Dec17: 20% less allowances to be auctioned this week
02 October 2017
Helped by the improving German dark spread and optimism about the reform of the system, the EUA Dec17 gained more than 6...

the bustard blog