Swapové obchody

Zařízení jsou oprávněny k užití povolenek typu CER z projektů Kjótského protokolu (CDM nebo JI) pro splnění v systému EU ETS. Množství využití povolenek z Kjótských projektů záleží na pravidlech jednotlivých členských států. Ve druhém obchodovacím období EU ETS je toto procento mezi 0 a 22% alokace pro běžné zařízení a 15% ověřených emisí pro provozovatele leteckých zařízení.

Ve třetím obchodovacím období mohou být Kjótské jednotky použity taktéž. V České Republice je jejich množství o 1% vyšší než ve II. období. Celkem tedy mohou zařízení v období 2008-2020 odvést maximálně 11% z celkové hodnoty alokace pro zařízení v období 2008-2012. Provozovatelům leteckých společností bude taktéž dovoleno využít počet EUA nebo CER povolenek, který nebude nižší, než 1,5% jejich ověřených emisí během let 2013-2020.

Příležitost

Díky nižší ceně povolenek z Kjótských projektů oproti EUA povolenkám mohou zařízení ušetřit peníze nákupem a použitím těchto jednotek ke splnění. EUA-CER „spread“ je pak cenový rozdíl. V historii se tento rozdíl pohyboval mezi €1 a €10. Zjistěte si současnou hodnotu cenového rozdílu na myvertis.com.

Výsledkem toho je, že mnoho společností prodávají své EUA povolenky a současně nakupují CER. Swap je bezriziková cesta jak získat dodatečné finance nebo chybějící povolenky.
Jelikož hodnota spreadu se v čase pohybuje nahoru a dolů některé společnosti s ním tedy rádi spekulují.

Prosím stáhněte si VERTIS SWAP produktovou nabídku (PDF, 92.1 KB).

vertis blog


Vertis Se Stává Členem RECS International A Vstupuje Na Trh S OZE
25 September 2017
Vertis Environmental Finance zahajuje obchodování se zárukami o původu (GO, Guaranetee of Origin), což jsou speciáln
Vertis acquires Alco2
18 September 2017
Vertis Environmental Finance has completed the acquisition of Alco2, the Brussels based emissions trading firm. Alco2 team...

trading room


EUA Dec17: MACD climbed above signal curve on week of trilogue
16 October 2017
Expectations about and results of the trilogue negotiations about the reform of the EU ETS kept the price of the EUA Dec17...
EUA Dec17: Growing uncertainties about this week's trilogue
09 October 2017
With the next trilogue meeting approaching and market participants getting more cautious, the volatility in the carbon market...
EUA Dec17: 20% less allowances to be auctioned this week
02 October 2017
Helped by the improving German dark spread and optimism about the reform of the system, the EUA Dec17 gained more than 6...

the bustard blog