Lotnictwo

Operatorzy lotniczy w systemie EU ETS

Od 2012 roku linie lotnicze są uwzględnione we wspólnotowym systemie handlu emisjami w UE. W 2013 roku zakres został czasowo zmniejszony i obejmował loty tylko wewnątrz przestrzeni powietrznej Europy. W celu osiągnięcia globalnego porozumienia ICAO pracuje nad reformą „stop the clock”.
Dzięki naszemu 10 letniemu doświadczeniu w handlu uprawnieniami do emisji, możemy Państwu pomóc w:

  • Unikaniu spekulacji poprzez implementację rozważnej strategii obrotu uprawnieniami
  • Otwarciu rachunku do handlu uprawnieniami
  • Uzyskaniu najlepszych warunków handlu na rynku spot i terminowym
  • Dostępie do kluczowych informacji, mających wpływ na rynek

Nowe postanowienia ICAO

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wyraziła zgodę na globalne działanie rynkowe (GMBM) oraz kontrolowanie emisji CO2 w międzynarodowym sektorze lotnictwa. 
Środek ten zwany Corsia, składa się z globalnego systemu kompensacyjnego, w którym operatorzy lotniczy byli by zobligowani do zakupu emisji generowanych przez pozostałych uczestników tego sektora, w celu pokrycia ewentualnego wzrostu emisji CO2 powyżej poziomu z roku 2020. 

Projekt Corsia będzie realizowany stopniowo. Pierwszy etap obejmujący lata 2021 – 2026 zakłada dobrowolność uczestnictwa w systemie, kolejno 2027 – 2035 włącza obligatoryjnie wszystkie państwa, z wyłączeniem krajów o bardzo niskim PKB lub działalność o bardzo niewielkim udziale w międzynarodowym lotnictwie. System zakłada równe traktowanie operatorów lotniczych w tej samej przestrzeni powietrznej. Zatem loty pomiędzy państwami uczestniczącymi w systemie będą zobowiązani do rozliczania emisji. 

66 Operatorów lotniczych zadeklarowało chęć uczestniczenia w pierwszej fazie pilotażowej, a suma emisji z „ochotników” jest szacowana na około 80 % pochodzących z tego sektora. Oznacza to pozytywny krok na przód w staraniach do utrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza uzgodnionego w Paryżu w 2015 roku. 

Wiele elementów pozostało do opracowania w ciągu najbliższych 3 lat dla możliwości pełnego wdrożenia Corsia tj. monitorowania, raportowania i weryfikacji a także określenie kryteriów dla jednostek emisji EUAA dedykowanych dla w/w sektora. 

Dlaczego rozpocząć handel emisjami z nami?

Ponieważ zarazimy Państwa naszym zapałem do tego rynku. Już od 2001 roku skutecznie umożliwiliśmy kilkuset klientom zaktywizowanie się w handlu uprawnieniami do emisji.

Ale także dlatego, że jesteśmy bardzo dobrzy, w tym, co robimy, podczas gdy Państwo będziecie mogli skupić się na własnej pracy, oszczędzając czas i pieniądze:

Doświadczenie Mamy bardzo duże doświadczenie, obróciliśmy już ponad 700 milionami uprawnień EUA i 120 milionami jednostek CER i ERU
Zaufanie Każdego tygodnia zajmujemy się milionami EUR naszych klientów.
Szczerość Mówimy jak wyglądają sprawy wprost, nie staramy się uczynić ich bardziej skomplikowanymi, niż są naprawdę
Szybkość Podejmujemy decyzje, realizujemy nasze procesy i transakcje szybko, otrzymujecie Państwo gotówkę i uprawnienia jeszcze tego samego dnia
Ostrożna innowacyjność Staramy się opracować nowe rozwiązania dla nurtujących Państwa problemów, obniżając ryzyko i zarabiając pieniądze dla Państwa.

vertis blog


W tym tygodniu mniejszy wolumen aukcyjny
05 October 2017
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal mogą pozostawać blisko 7 EUR z uwagi na brak jednej aukcji, wysokie ceny miksu energetycznego...
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal blisko 7 EUR
26 September 2017
Ceny EUA mimo 4% spadku w ujęciu tygodniowym nadal znajdują się na najwyższym poziomie od 21 miesięcy. Poprzedni tydzie
Vertis enters renewable energy market and is member of RECS International
25 September 2017
Vertis Environmental Finance started the trading of Guarantees of Origin (GOs), a special tracking certificate that labels...

trading room


EUA Dec17: MACD climbed above signal curve on week of trilogue
16 October 2017
Expectations about and results of the trilogue negotiations about the reform of the EU ETS kept the price of the EUA Dec17...
EUA Dec17: Growing uncertainties about this week's trilogue
09 October 2017
With the next trilogue meeting approaching and market participants getting more cautious, the volatility in the carbon market...
EUA Dec17: 20% less allowances to be auctioned this week
02 October 2017
Helped by the improving German dark spread and optimism about the reform of the system, the EUA Dec17 gained more than 6...

the bustard blog