EMIR

Przegląd

EMIR jest dyrektywą UE mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości w handlu instrumentami pochodnymi. Nakłada ona pewne obowiązki na przedsiębiorstwa dokonujące obrotu instrumentami pochodnymi. Obowiązania te odnoszą się do zgłaszania i gwarantowania bezpieczeństwa tych transakcji (poprzez depozyt zabezpieczający), jak również do pewnych praktyk z zakresu zarządzania ryzykiem.

Vertis stosuje się do zarządzeń EMIR i wdrażamy proces zgodności z przepisami poprzez platformę myvertis.com. Pomagamy również naszym klientom sprostać obowiązkom wynikającymi z regulacji EMIR.

Kategorie EMIR

EMIR wyróżnia dwie grupy przedsiębiorstw:

  • Kontrahenci finansowi - są to instytucje finansowe, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe itd.
  • Kontrahenci niefinansowi - każda inna spółka

Kategoria kontrahentów niefinansowych podzielona jest na kontrahentów mniejszych ("NFC-") i większych ("NFC+"), dla których wymogi są bardziej rygorystyczne. Kryterium podziału na NFC- i NFC+ jest wartość obrotu instrumentami pochodnymi. Progi są ​​wyznaczone w miliardach euro, więc większość instalacji w EU ETS będzie klasyfikowana jako NFC-.

Wymagania EMIR

EMIR nakłada następujące wymagania dla firm aktywnych w handlu instrumentami pochodnymi:

  • Transakcje pochodne muszą być zgłaszane do Repozytorium Transakcji w dniu dokonania transakcji,
  • Transakcje pochodne na rynku pozagiełdowym (OTC) dla instytucji finansowych i dużych firm niefinansowych muszą być rozliczane przez izby rozliczeniowe (CCP),
  • Transakcje pochodne zawarte na rynku pozagiełdowym (OTC) przez instytucje finansowe i dużych niefinansowych kontrahentów (NFC+) muszą być zabezpieczane (składanie depozytów zabezpieczających wobec stron kontraktu),
  • Wszyscy kontrahenci muszą zastosować uzgodnione procedury dwustronnego zarządzania ryzykiem, w tym: potwierdzenie warunków transakcji na czas, kompresję portfela transakcji, przyjęcia procedury rozstrzygania sporów i (z wyjątkiem małych kontrahentów niefinansowych), codziennej wyceny nierozliczonych transakcji pochodnych.

Myvertis

Wbudowaliśmy nowe funkcje do naszego systemu myvertis w celu ułatwienia naszym klientom przestrzegania wymogów związanych z EMIR. Możemy zgłaszać transakcje za Ciebie. W każdym przypadku automatycznie wystawimy potwierdzenia transakcji. Jest to przecież częścią codziennych dobrych praktyk biznesowych.

Nazwa i numer LEI

Wszystkie podmioty objęte EMIR posiadają oficjalną nazwę i numer LEI. Poniżej są dane Vertis:

Oficjalna nazwa podmiotu: VERTIS KORNYEZETVEDELMI PENZUGYI ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

LEI: 2138008OWSAZ5ZOEI903

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu numeru LEI, prosimy o kontakt.

Porozumienie o zgodności

Aby zobaczyć nasze porozumienie o zgodności z EMIR, kliknij tutaj. [PDF, 53 kB]

Repozytorium Transakcji

Mamy podpisaną umowę z DTCC, repozytorium transakcji z Wielkiej Brytanii. Jeśli dokonujesz transakcji produktami objętymi EMIR, konieczna jest rejestracja w jednych z repozytoriów transakcji. Jeśli potrzebujesz pomocy w tej sprawie, prosimy o kontakt.

Raportowanie

Możemy zgłaszać Twoje transakcje za Ciebie, aby zaoszczędzić Twój czas i koszty administracyjne. Jest to określone jako "delegowane raportowanie”, i umożliwia przekazanie drugiej stronie pewnych obowiązków związanych ze zgłaszaniem transakcji. Proszę skontaktować się z nami, aby omówić dalsze szczegóły.

Przydatne linki

vertis blog


W tym tygodniu mniejszy wolumen aukcyjny
05 October 2017
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal mogą pozostawać blisko 7 EUR z uwagi na brak jednej aukcji, wysokie ceny miksu energetycznego...
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal blisko 7 EUR
26 September 2017
Ceny EUA mimo 4% spadku w ujęciu tygodniowym nadal znajdują się na najwyższym poziomie od 21 miesięcy. Poprzedni tydzie
Vertis enters renewable energy market and is member of RECS International
25 September 2017
Vertis Environmental Finance started the trading of Guarantees of Origin (GOs), a special tracking certificate that labels...

trading room


EUA Dec17: MACD climbed above signal curve on week of trilogue
16 October 2017
Expectations about and results of the trilogue negotiations about the reform of the EU ETS kept the price of the EUA Dec17...
EUA Dec17: Growing uncertainties about this week's trilogue
09 October 2017
With the next trilogue meeting approaching and market participants getting more cautious, the volatility in the carbon market...
EUA Dec17: 20% less allowances to be auctioned this week
02 October 2017
Helped by the improving German dark spread and optimism about the reform of the system, the EUA Dec17 gained more than 6...

the bustard blog