EMIR

Přehled

EMIR  je nařízení EU zaměřené na podporu bezpečnosti a transparence na trhu derivátů. Nařízení zavádí povinnosti pro všechny společnosti, které obchodují s deriváty. Mezi povinnosti patří oznamování obchodů, poskytování záruk (jako například marží a kolaterálů) a praktikování určitých byznys principů, které omezují riziko.
Naše aktivity jsou naprosto v souladu s nařízením EMIR a veškeré potřebné procesy implementujeme do našeho elektronického systému Myvertis. Taktéž pomáháme našim klientům splnit povinnosti v rámci EMIR.

EMIR kategorie

EMIR rozděluje společnosti do dvou skupin:
  • Finanční smluvní strany (FC) – toto jsou finanční instituce, banky, pojišťovací společnosti atd.
  • Nefinanční smluvní strany (NFC) – všechny ostatní společnosti
Kategorie Nefinančních smluvních stran je dále rozdělena na velké (“NFC+”) a menší (“NFC-“). Pro velké Nefinanční smluvní strany existují důslednější pravidla. Kritériem pro rozlišení mezi NFC+ a NFC- jsou objemy obchodovaných derivátových smluv. Prahová hodnota se měří v miliardách Euro takže drtivá většina zařízení v EU ETS se bude klasifikovat jako NFC-.

EMIR požadavky

Pro společnosti, které obchodují s deriváty stanovuje EMIR následující požadavky:
  • Derivátové obchody se musí nahlašovat Centrálním obchodním registrům do jednoho dne od jejich vzniku
  • FC a NFC+ musí u OTC derivátových smluv použít centrálního clearingu
  • FC a NFC+ u všech svých derivátových smluv poskytnout dostatečnou marži jako kolaterál
  • Všechny zúčastněné strany musí aplikovat jistá opatření pro manažment rizika, jako např.: včasná potvrzení o transakci mezi stranami, kompresi portfolií, zajištění shody na proceduře při vzniku sporu a (mimo NFC-) denní oceňování otevřených pozicí.

Myvertis

V současné době zapracováváme do našeho systému Myvertis část, která podstatně ujednodušuje splnění povinností v rámci EMIR. Rádi Vám poskytneme službu ohlašování obchodů. Náš systém vystavuje potvrzení o obchodech automaticky, co děláme na pravidelné bázi i kdyby to přímo nebylo nařízeno EMIR. Tyto aktivity jsou i bez EMIR minimálním standardem zdravého byznysu. 

Jméno a LEI číslo

Všechny protistrany, které mají povinnosti v rámci EMIR nařízení jsou specifikovány jménem a tzv. LEI číslem. Detaily Vertisu jsou následující:
Oficiální jméno společnosti: VERTIS KORNYEZETVEDELMI PENZUGYI ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
LEI: 2138008OWSAZ5ZOEI903
Pokud potřebujete konzultaci při žádosti a vyřízení LEI čísla, prosím neváhejte nás kontaktovat.

Upozornění o EMIR stanovách

V tomto dokumentu najdete oficiální vyjádření naší společnosti o způsobu splnění podmínek v rámci EMIR. [PDF, 68,4 kB]

Registry obchodních údajů

Máme uzavřenu smlouvu s DTCC, což je Registr obchodních údajů se sídlem v Anglii. Pokud obchodujete deriváty a vstahuje se na Vás nařízení EMIR, budete se muset zaregistrovat u jednoho z Registrů obchodních údajů. Pokud potřebujete konzultaci při registraci, dejte nám vědět, rádi poradíme.

Oznamovací povinnost

Rádi za Vás nahlásíme derivátové obchody povolenek, pro úsporu Vašeho času a nákladů na administrativu. Toto je v EMIR nařízení popisováno jako “delegování oznamovací povinnosti”, kdy na nás delegujete určitou zodpovědnost při oznamování derivátových obchodů. Prosím neváhejte zavolat svému Vertis obchodníku, pro více informací na toto téma.

vertis blog


Vertis Se Stává Členem RECS International A Vstupuje Na Trh S OZE
25 September 2017
Vertis Environmental Finance zahajuje obchodování se zárukami o původu (GO, Guaranetee of Origin), což jsou speciáln
Vertis acquires Alco2
18 September 2017
Vertis Environmental Finance has completed the acquisition of Alco2, the Brussels based emissions trading firm. Alco2 team...

trading room


EUA Dec17: MACD climbed above signal curve on week of trilogue
16 October 2017
Expectations about and results of the trilogue negotiations about the reform of the EU ETS kept the price of the EUA Dec17...
EUA Dec17: Growing uncertainties about this week's trilogue
09 October 2017
With the next trilogue meeting approaching and market participants getting more cautious, the volatility in the carbon market...
EUA Dec17: 20% less allowances to be auctioned this week
02 October 2017
Helped by the improving German dark spread and optimism about the reform of the system, the EUA Dec17 gained more than 6...

the bustard blog