Transakcje Zamiany

Wysokość limitu wykorzystania jednostek CER zależy od przepisów w poszczególnych krajach członkowskich. W Fazie II SHE waha się ona pomiędzy 0% i 22% alokacji dla instalacji stacjonarnych i jest stała na poziomie 15% zweryfikowanych emisji dla operatorów lotniczych.

W Fazie III, instalacje również mogą wykorzystać jednostki z Projektów Kioto. Możliwa do umorzenia ilość określona jest jako (A) wyższa wartość z (i) limitu przydzielonego w Fazie II lub (ii) 11% całkowitego przydziału EUA w Fazie II pomniejszona o (B) ilość jednostek CER już wykorzystanych (umorzonych) w Fazie II. Operatorzy lotniczy także są uprawnieni do użycia tego typu jednostek do wysokości wyrażonej w procentach, która nie powinna być ustalona poniżej 1,5% ich zweryfikowanych emisji w okresie od 2013 do 2020 roku.

Możliwości

Jednostki CER są obecnie tańsze na rynku od EUA, więc firmy mogą zaoszczędzić kupując tańsze CER w celu umorzenia i rozliczenia się z emisji, aniżeli droższe EUA. Spread EUA - CER jest to różnica cenowa pomiędzy EUA a CER. Historycznie wartość ta waha się w przedziale 1 – 10 Euro. Możecie Państwo sami sprawdzić obecne poziomy cen na myvertis.com.

W rezultacie wiele firm decyduje się zamienić EUA na tańsze CER w jednoczesnej transakcji sprzedaży EUA i kupna CER. Jest to pozbawiona ryzyka możliwość pozyskania dodatkowej gotówki przy jednoczesnym zagwarantowaniu rozliczenia się z emisji przy użyciu CER. Daje to również możliwość spekulowania na spreadzie - kupowania i sprzedawania w zależności od jego wysokości i oczekiwań, co do przyszłych zmian.

 

Tutaj mogą państwo zapoznać się ze specyfikacją produktu VERTIS HANDEL SWAP (PDF, 93.0 KB).

vertis blog


W tym tygodniu mniejszy wolumen aukcyjny
05 October 2017
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal mogą pozostawać blisko 7 EUR z uwagi na brak jednej aukcji, wysokie ceny miksu energetycznego...
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal blisko 7 EUR
26 September 2017
Ceny EUA mimo 4% spadku w ujęciu tygodniowym nadal znajdują się na najwyższym poziomie od 21 miesięcy. Poprzedni tydzie
Vertis enters renewable energy market and is member of RECS International
25 September 2017
Vertis Environmental Finance started the trading of Guarantees of Origin (GOs), a special tracking certificate that labels...

trading room


EUA Dec17: MACD climbed above signal curve on week of trilogue
16 October 2017
Expectations about and results of the trilogue negotiations about the reform of the EU ETS kept the price of the EUA Dec17...
EUA Dec17: Growing uncertainties about this week's trilogue
09 October 2017
With the next trilogue meeting approaching and market participants getting more cautious, the volatility in the carbon market...
EUA Dec17: 20% less allowances to be auctioned this week
02 October 2017
Helped by the improving German dark spread and optimism about the reform of the system, the EUA Dec17 gained more than 6...

the bustard blog