Transakcje terminowe - Forward

Transakcje terminowe oznaczają transakcje z rozliczeniem dostawy i płatności w określonym dniu w przyszłości, po cenach i na warunkach znanych i uzgodnionych już dziś.

Jeśli kupujecie Państwo od Vertis jednostki “na grudzień 17”, oznacza to, że zgodnie z umową ustalamy dzisiaj cenę, po której rozliczymy płatność i dostawę jednostek w grudniu 2017. Wszystkie nasze kontrakty terminowe realizujemy i rozliczamy na giełdzie ICE.

Dlaczego transakcje terminowe?

Transakcje terminowe dają Państwu możliwość ustalenia ceny jednostek, po której je kupują lub sprzedają, bez konieczności natychmiastowej płatności lub dostawy.

Zaletą kupowania na rynku terminowym, w porównaniu do rynku spot jest to, że nie muszą Państwo od razu wypłacać dużej ilości gotówki. W przypadku rynku spot, musieliby Państwo zapłacić za całość zakupionych jednostek natychmiast, ale nie potrzebują Państwo przecież dostawy tych jednostek, aż do momentu umorzenia. W przypadku handlu terminowego, w momencie zawarcia transakcji, wymagane jest złożenie zabezpieczenia, co stanowi jedynie pewien procent całkowitej wartości transakcji. Pozostała kwota płacona jest w momencie rozliczenia.

Sprzedaż terminowa może zabezpieczyć Państwu wyższe ceny za oferowane jednostki, jednakże wiąże się z brakiem środków pieniężnych, aż do momentu rozliczenia.

Różnica pomiędzy handlem Futures a Forward

Oba kontrakty Futures i Forward oznaczają kupno lub sprzedaż konkretnego dobra w określonym czasie w przyszłości, po określonej cenie. Główna różnica polega na tym, że Futures są kontraktami standaryzowanymi i rozliczanymi przez giełdy. Kontrakt Forward jest umową terminową pomiędzy dwoma stronami i może cechować się dowolnością w zakresie konkretnej daty dostawy, terminu oraz sposobu płatności. Nie ma tutaj standaryzacji. Oba kontrakty mogą oznaczać faktyczną dostawę sprzedanych jednostek, jednakże znakomita większość kontraktów terminowych zamykana jest przed momentem dostawy, a strony rozliczają się tylko gotówkowo.

Zabezpieczenia – rachunek zabezpieczający

Handel terminowy wiąże się z ryzykiem, że strona nie dostarczy lub nie zapłaci umówionej ilości lub wartości w momencie rozliczenia, jeśli rynek i ceny w momencie rozliczenia będą bardziej atrakcyjne niż w momencie zawarcia transakcji terminowej.

Aby zarządzać i zabezpieczyć się przed ryzykiem nie wywiązania się ze zobowiązań, giełdy i izby rozliczeniowe wymagają, aby ich członkowie i traderzy zdeponowali środki finansowe na tzw. rachunek zabezpieczający. W momencie zawarcia transakcji, procentowa wartość transakcji jest zdeponowana na takim rachunku. Giełdy i izby rozliczeniowe zabezpieczają w ten sposób zmieniające się wraz z rynkiem, narażenie na ryzyko. Giełdy i izby rozliczeniowe wzywają do uzupełnienia zabezpieczenia na rachunku, kiedy utrzymywany depozyt jest zbyt niski w porównaniu do narażenia na ryzyko. W przypadku utrzymywania transakcji (pozycji) terminowej z Vertis, Państwo również mogą być wezwani do uzupełnienia zabezpieczenia.

vertis blog


The European Parliament’s post-2020 reform package explained
20 February 2017
On 15 February, the European Parliament adopted its position on the Phase 4 reform of the EU ETS. The report was adopted...
Analiza miesięczna rynku CO2: Styczeń 2017
09 February 2017
Cena na kontrakcie terminowym EUA Dec17 straciła w pierwszym miesiącu roku aż 18,4%. Najwyższy poziom, tzn. 6,50 euro...
Analiza tygodniowa rynku CO2
07 February 2017
Cena kontrakcie terminowym EUA Dec17 była wyższa o 4.9 % w porównaniu do poprzedniego tygodnia.  POPRZEDNI TYDZIEŃ:...

trading room


EUA Dec17: 5 euro gravity to be tested by high supply
20 February 2017
The risk of the plenary vote about the post-2020 reform kept traders away from the carbon market last Monday. The price...
EUA Dec17: Uncertainty about plenary vote pushed down the carbon price
13 February 2017
Despite slipping to 5.06 euro in the first hours of trading on Monday, the EUA Dec17 recovered after the strong auction...
EUA Dec17: Moving in a narrowing triangle
06 February 2017
After opening with a 3 cents gap up, the EUA Dec17 climbed higher continuously last Monday. The price hit an intra-day maximum...

the bustard blog