Transakcje terminowe - Forward

Transakcje terminowe oznaczają transakcje z rozliczeniem dostawy i płatności w określonym dniu w przyszłości, po cenach i na warunkach znanych i uzgodnionych już dziś.

Jeśli kupujecie Państwo od Vertis jednostki “na grudzień 17”, oznacza to, że zgodnie z umową ustalamy dzisiaj cenę, po której rozliczymy płatność i dostawę jednostek w grudniu 2017. Wszystkie nasze kontrakty terminowe realizujemy i rozliczamy na giełdzie ICE.

Dlaczego transakcje terminowe?

Transakcje terminowe dają Państwu możliwość ustalenia ceny jednostek, po której je kupują lub sprzedają, bez konieczności natychmiastowej płatności lub dostawy.

Zaletą kupowania na rynku terminowym, w porównaniu do rynku spot jest to, że nie muszą Państwo od razu wypłacać dużej ilości gotówki. W przypadku rynku spot, musieliby Państwo zapłacić za całość zakupionych jednostek natychmiast, ale nie potrzebują Państwo przecież dostawy tych jednostek, aż do momentu umorzenia. W przypadku handlu terminowego, w momencie zawarcia transakcji, wymagane jest złożenie zabezpieczenia, co stanowi jedynie pewien procent całkowitej wartości transakcji. Pozostała kwota płacona jest w momencie rozliczenia.

Sprzedaż terminowa może zabezpieczyć Państwu wyższe ceny za oferowane jednostki, jednakże wiąże się z brakiem środków pieniężnych, aż do momentu rozliczenia.

Różnica pomiędzy handlem Futures a Forward

Oba kontrakty Futures i Forward oznaczają kupno lub sprzedaż konkretnego dobra w określonym czasie w przyszłości, po określonej cenie. Główna różnica polega na tym, że Futures są kontraktami standaryzowanymi i rozliczanymi przez giełdy. Kontrakt Forward jest umową terminową pomiędzy dwoma stronami i może cechować się dowolnością w zakresie konkretnej daty dostawy, terminu oraz sposobu płatności. Nie ma tutaj standaryzacji. Oba kontrakty mogą oznaczać faktyczną dostawę sprzedanych jednostek, jednakże znakomita większość kontraktów terminowych zamykana jest przed momentem dostawy, a strony rozliczają się tylko gotówkowo.

Zabezpieczenia – rachunek zabezpieczający

Handel terminowy wiąże się z ryzykiem, że strona nie dostarczy lub nie zapłaci umówionej ilości lub wartości w momencie rozliczenia, jeśli rynek i ceny w momencie rozliczenia będą bardziej atrakcyjne niż w momencie zawarcia transakcji terminowej.

Aby zarządzać i zabezpieczyć się przed ryzykiem nie wywiązania się ze zobowiązań, giełdy i izby rozliczeniowe wymagają, aby ich członkowie i traderzy zdeponowali środki finansowe na tzw. rachunek zabezpieczający. W momencie zawarcia transakcji, procentowa wartość transakcji jest zdeponowana na takim rachunku. Giełdy i izby rozliczeniowe zabezpieczają w ten sposób zmieniające się wraz z rynkiem, narażenie na ryzyko. Giełdy i izby rozliczeniowe wzywają do uzupełnienia zabezpieczenia na rachunku, kiedy utrzymywany depozyt jest zbyt niski w porównaniu do narażenia na ryzyko. W przypadku utrzymywania transakcji (pozycji) terminowej z Vertis, Państwo również mogą być wezwani do uzupełnienia zabezpieczenia.

vertis blog


Vertis Polska- bliżej klienta
12 July 2017
3 lipca 2017 r. firma Vertis Environmental Finance otworzyła biuro w Warszawie. Vertis posiada obecnie biura w 6 krajach...
EUA Dec17: The weakest performer of the energy commodities in 1H2017
05 July 2017
EUA price development In 2017 and in 2016, the benchmark carbon contract had a similar start to the year. As auction volumes...
Save the date: 6th July talk by Paul Bodnar, Rocky Mountain Institute
03 July 2017
On 6th July we are holding the next event in our series of talks. Paul Bodnar, Managing Director of the Rocky Mountain Institute...

trading room


EUA Dec17: New 4-month high reached last week
17 July 2017
The benchmark carbon contract hit a new 4-month high and gained 1.5% last week helped by stronger fundamentals. The EUA...
EUA Dec17: Consolidation near the 5 euro level expected
03 July 2017
The benchmark carbon contract got support from strong auctions and higher power prices last week. As a consequence, it climbed...
EUA Dec17: Market expects progress in trilogue on Tuesday
26 June 2017
Although the supply of allowances increased by more than 70% in a weekly comparison, the benchmark carbon contract only...

the bustard blog