Transakcje terminowe - Forward

Transakcje terminowe oznaczają transakcje z rozliczeniem dostawy i płatności w określonym dniu w przyszłości, po cenach i na warunkach znanych i uzgodnionych już dziś.

Jeśli kupujecie Państwo od Vertis jednostki “na grudzień 17”, oznacza to, że zgodnie z umową ustalamy dzisiaj cenę, po której rozliczymy płatność i dostawę jednostek w grudniu 2017. Wszystkie nasze kontrakty terminowe realizujemy i rozliczamy na giełdzie ICE.

Dlaczego transakcje terminowe?

Transakcje terminowe dają Państwu możliwość ustalenia ceny jednostek, po której je kupują lub sprzedają, bez konieczności natychmiastowej płatności lub dostawy.

Zaletą kupowania na rynku terminowym, w porównaniu do rynku spot jest to, że nie muszą Państwo od razu wypłacać dużej ilości gotówki. W przypadku rynku spot, musieliby Państwo zapłacić za całość zakupionych jednostek natychmiast, ale nie potrzebują Państwo przecież dostawy tych jednostek, aż do momentu umorzenia. W przypadku handlu terminowego, w momencie zawarcia transakcji, wymagane jest złożenie zabezpieczenia, co stanowi jedynie pewien procent całkowitej wartości transakcji. Pozostała kwota płacona jest w momencie rozliczenia.

Sprzedaż terminowa może zabezpieczyć Państwu wyższe ceny za oferowane jednostki, jednakże wiąże się z brakiem środków pieniężnych, aż do momentu rozliczenia.

Różnica pomiędzy handlem Futures a Forward

Oba kontrakty Futures i Forward oznaczają kupno lub sprzedaż konkretnego dobra w określonym czasie w przyszłości, po określonej cenie. Główna różnica polega na tym, że Futures są kontraktami standaryzowanymi i rozliczanymi przez giełdy. Kontrakt Forward jest umową terminową pomiędzy dwoma stronami i może cechować się dowolnością w zakresie konkretnej daty dostawy, terminu oraz sposobu płatności. Nie ma tutaj standaryzacji. Oba kontrakty mogą oznaczać faktyczną dostawę sprzedanych jednostek, jednakże znakomita większość kontraktów terminowych zamykana jest przed momentem dostawy, a strony rozliczają się tylko gotówkowo.

Zabezpieczenia – rachunek zabezpieczający

Handel terminowy wiąże się z ryzykiem, że strona nie dostarczy lub nie zapłaci umówionej ilości lub wartości w momencie rozliczenia, jeśli rynek i ceny w momencie rozliczenia będą bardziej atrakcyjne niż w momencie zawarcia transakcji terminowej.

Aby zarządzać i zabezpieczyć się przed ryzykiem nie wywiązania się ze zobowiązań, giełdy i izby rozliczeniowe wymagają, aby ich członkowie i traderzy zdeponowali środki finansowe na tzw. rachunek zabezpieczający. W momencie zawarcia transakcji, procentowa wartość transakcji jest zdeponowana na takim rachunku. Giełdy i izby rozliczeniowe zabezpieczają w ten sposób zmieniające się wraz z rynkiem, narażenie na ryzyko. Giełdy i izby rozliczeniowe wzywają do uzupełnienia zabezpieczenia na rachunku, kiedy utrzymywany depozyt jest zbyt niski w porównaniu do narażenia na ryzyko. W przypadku utrzymywania transakcji (pozycji) terminowej z Vertis, Państwo również mogą być wezwani do uzupełnienia zabezpieczenia.

vertis blog


Ceny uprawnień do emisji CO2 bliskie przełamania psychologicznego progu 5 euro
23 May 2017
Wyższe ceny energii w Niemczech, ropy naftowej oraz braku dwóch aukcji w najbliższym tygodniu wpłynęły na “rajd...
Where will you be when the carbon bubble bursts?
18 May 2017
On 18th May Vertis is co-hosting an event about the Carbon Tracker Initiative, which is creating a revolution in fossil...
Analiza tygodniowa rynku CO2
30 March 2017
72 proc. darmowych uprawnień do emisji CO2 zostało przesłanych dla europejskich instalacji. Tak jak w roku 2016 Włochy...

trading room


EUA Dec17: Lack of auctions and higher power prices lifted the price above 5 euro
29 May 2017
With only three auctions and the German front year power price climbing back above 30 EUR / MWh, the benchmark carbon contract...
EUA Dec17: Breaking out from the declining trend channel
22 May 2017
With the exception of Monday, the benchmark carbon contract managed to increased every day last week. The rally lifted the...
EUA Dec17: Slipping lower slowly
15 May 2017
Despite opening 2 cents above last Friday’s settlement price, the EUA Dec17 turned lower already Monday morning. The weak...

the bustard blog