Transakcje terminowe - Forward

Transakcje terminowe oznaczają transakcje z rozliczeniem dostawy i płatności w określonym dniu w przyszłości, po cenach i na warunkach znanych i uzgodnionych już dziś.

Jeśli kupujecie Państwo od Vertis jednostki “na grudzień 17”, oznacza to, że zgodnie z umową ustalamy dzisiaj cenę, po której rozliczymy płatność i dostawę jednostek w grudniu 2017. Wszystkie nasze kontrakty terminowe realizujemy i rozliczamy na giełdzie ICE.

Dlaczego transakcje terminowe?

Transakcje terminowe dają Państwu możliwość ustalenia ceny jednostek, po której je kupują lub sprzedają, bez konieczności natychmiastowej płatności lub dostawy.

Zaletą kupowania na rynku terminowym, w porównaniu do rynku spot jest to, że nie muszą Państwo od razu wypłacać dużej ilości gotówki. W przypadku rynku spot, musieliby Państwo zapłacić za całość zakupionych jednostek natychmiast, ale nie potrzebują Państwo przecież dostawy tych jednostek, aż do momentu umorzenia. W przypadku handlu terminowego, w momencie zawarcia transakcji, wymagane jest złożenie zabezpieczenia, co stanowi jedynie pewien procent całkowitej wartości transakcji. Pozostała kwota płacona jest w momencie rozliczenia.

Sprzedaż terminowa może zabezpieczyć Państwu wyższe ceny za oferowane jednostki, jednakże wiąże się z brakiem środków pieniężnych, aż do momentu rozliczenia.

Różnica pomiędzy handlem Futures a Forward

Oba kontrakty Futures i Forward oznaczają kupno lub sprzedaż konkretnego dobra w określonym czasie w przyszłości, po określonej cenie. Główna różnica polega na tym, że Futures są kontraktami standaryzowanymi i rozliczanymi przez giełdy. Kontrakt Forward jest umową terminową pomiędzy dwoma stronami i może cechować się dowolnością w zakresie konkretnej daty dostawy, terminu oraz sposobu płatności. Nie ma tutaj standaryzacji. Oba kontrakty mogą oznaczać faktyczną dostawę sprzedanych jednostek, jednakże znakomita większość kontraktów terminowych zamykana jest przed momentem dostawy, a strony rozliczają się tylko gotówkowo.

Zabezpieczenia – rachunek zabezpieczający

Handel terminowy wiąże się z ryzykiem, że strona nie dostarczy lub nie zapłaci umówionej ilości lub wartości w momencie rozliczenia, jeśli rynek i ceny w momencie rozliczenia będą bardziej atrakcyjne niż w momencie zawarcia transakcji terminowej.

Aby zarządzać i zabezpieczyć się przed ryzykiem nie wywiązania się ze zobowiązań, giełdy i izby rozliczeniowe wymagają, aby ich członkowie i traderzy zdeponowali środki finansowe na tzw. rachunek zabezpieczający. W momencie zawarcia transakcji, procentowa wartość transakcji jest zdeponowana na takim rachunku. Giełdy i izby rozliczeniowe zabezpieczają w ten sposób zmieniające się wraz z rynkiem, narażenie na ryzyko. Giełdy i izby rozliczeniowe wzywają do uzupełnienia zabezpieczenia na rachunku, kiedy utrzymywany depozyt jest zbyt niski w porównaniu do narażenia na ryzyko. W przypadku utrzymywania transakcji (pozycji) terminowej z Vertis, Państwo również mogą być wezwani do uzupełnienia zabezpieczenia.

vertis blog


Vertis enters renewable energy market and is member of RECS International
25 September 2017
Vertis Environmental Finance started the trading of Guarantees of Origin (GOs), a special tracking certificate that labels...
Ceny uprawnień do emisji nadal blisko 7 EUR/EUA
22 September 2017
Po zakończonym posiedzeniu trójstronnym pomiędzy Radą, Komisją i Parlamentem ceny uprawnień do emisji CO2 nadal pod
Vertis Environmental Finance przejmuje Alco2
18 September 2017
Firma Vertis Environmental Finance przejęła Alco2, spółkę zajmującą się handlem uprawnieniami do emisji z Brukseli...

trading room


EUA Dec17: Price heads back into trend channel
25 September 2017
Lower power prices and the deteriorating profitability of coal fired power plants weighed on the price of carbon last week...
EUA Dec17: Price might consolidate near 7 euro
18 September 2017
Despite hitting the highest level in 2 years at 7.72 euro last week, the EUA Dec17 finished the week 1.7% lower in a weekly...
EUA Dec17: Investors focus on the trilogue negotiations Wednesday afternoon
11 September 2017
The EUA Dec17 gained more than 1 euro in one week and hit an almost 2 year high on Friday. The benchmark carbon contract...

the bustard blog