HANDEL EMISJAMI

HANDEL EMISJAMI

Celem handlu emisjami jest osiągnięcie faktycznych redukcji emisji po jak najniższym koszcie, co umożliwi ustanowienie ambitnych celów redukcji emisji.

Nadrzędną zasadą systemu handlu emisjami jest nałożenie limitów emisji, które odzwierciedlają cele ochrony środowiska. Te przedsiębiorstwa, które zredukują faktyczne emisje mogą wtedy odsprzedać uprawnienia drugiemu przedsiębiorstwu, które je wykorzysta celem pokrycia swoich emisji. W ten sposób osiągnięte są faktyczne redukcje emisji. Mechanizm rynkowy płynnie ustali taki poziom cen uprawnień, dla których można osiągnąć faktyczne redukcje emisji i w ten sposób nałożone limity emisji zostaną spełnione.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na tej stronie, aby dowiedzieć się więcej o zaletach i korzyściach płynących z wykorzystania naszych produktów i usług oraz z współpracy z nami.

Produkty i usługi jakie oferujemy obejmują handel jednostkami EUA, EUAA, CER na rynku natychmiastowym spot oraz terminowym forward; zamianę (swap) pomiędzy jednostkami różnych okresów oraz jednostkami różnych typów; transakcje finansowania repo oraz transakcje terminowe z przedpłatą w celu pozyskania kapitału pracującego.

Więcej informacji o samym Systemie Handlu Emisjami (SHE) oraz Mechanizmie Kioto znajdą państwo tutaj.

vertis blog


W tym tygodniu mniejszy wolumen aukcyjny
05 October 2017
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal mogą pozostawać blisko 7 EUR z uwagi na brak jednej aukcji, wysokie ceny miksu energetycznego...
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal blisko 7 EUR
26 September 2017
Ceny EUA mimo 4% spadku w ujęciu tygodniowym nadal znajdują się na najwyższym poziomie od 21 miesięcy. Poprzedni tydzie
Vertis enters renewable energy market and is member of RECS International
25 September 2017
Vertis Environmental Finance started the trading of Guarantees of Origin (GOs), a special tracking certificate that labels...

trading room


EUA Dec17: MACD climbed above signal curve on week of trilogue
16 October 2017
Expectations about and results of the trilogue negotiations about the reform of the EU ETS kept the price of the EUA Dec17...
EUA Dec17: Growing uncertainties about this week's trilogue
09 October 2017
With the next trilogue meeting approaching and market participants getting more cautious, the volatility in the carbon market...
EUA Dec17: 20% less allowances to be auctioned this week
02 October 2017
Helped by the improving German dark spread and optimism about the reform of the system, the EUA Dec17 gained more than 6...

the bustard blog