OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI

Účelem obchodu s emisními povolenkami je dosažení redukce emisí za nejnižší ekonomickou cenu a současně tak i umožnit politikům stanovit ambiciózní cíle pro snížení emisí.

Hlavním principem “cap-and-trade”(omez-a-obchoduj) systému je, že je stanoven limit pro emise, který je v souladu s ekologickými cíli. Jedno zařízení tak redukuje množství svých emisí a prodá tuto redukci jinému zařízení, které pak použije tyto povolenky ke splnění jejich emisních cílů. Trh tedy stanoví cenu za emise, při kterých se mohou uskutečnit dostatečné redukce a dosáhnout tak celkového omezení emisí.

Prosím využijte tyto stránky k bližšímu porozumění výhod našich obchodních produktů, využití služeb a interakce s našimi lidmi.

Produkty našeho transakčního portfolia zahrnují spotové a forwardové obchody s povolenkami typu EUA, CER, EUAA (povolenky přidělované provozovatelům letadel), swapové obchody mezi těmito druhy a různými produkty, či repo transakce prozískání krátkodobého financování.

Přečtěte si více o Evropském systému obchodování s emisemi (EU ETS) a Kjótských mechanismech.

vertis blog


Vertis Se Stává Členem RECS International A Vstupuje Na Trh S OZE
25 September 2017
Vertis Environmental Finance zahajuje obchodování se zárukami o původu (GO, Guaranetee of Origin), což jsou speciáln
Vertis acquires Alco2
18 September 2017
Vertis Environmental Finance has completed the acquisition of Alco2, the Brussels based emissions trading firm. Alco2 team...

trading room


EUA Dec17: MACD climbed above signal curve on week of trilogue
16 October 2017
Expectations about and results of the trilogue negotiations about the reform of the EU ETS kept the price of the EUA Dec17...
EUA Dec17: Growing uncertainties about this week's trilogue
09 October 2017
With the next trilogue meeting approaching and market participants getting more cautious, the volatility in the carbon market...
EUA Dec17: 20% less allowances to be auctioned this week
02 October 2017
Helped by the improving German dark spread and optimism about the reform of the system, the EUA Dec17 gained more than 6...

the bustard blog