Adatkezelési Nyilatkozat

A Vertis Zrt. adatkezelési szabályzata

1. Az adatkezelő neve
Vertis Zrt. (a továbbiakban „Vertis”)

2. Az adatkezelő címe
1124 Budapest, Csörsz utca 45.

3. Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási azonosítója
02731-0001

4. Az adatkezelő elérhetőségei
marketingvertis.com

5. Az adatkezelés megnevezése
Adatkezelés a felhasználók önkéntes és tájékozott hozzájárulása alapján, a Vertis honlapján található „jelentkezési lapot” kitöltők, valamint bármely nyitott pozícióra való jelentkezés esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

7. A kezelt adatok köre
7.1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: név (családi- és utónév), e-mail cím
7.2. A felhasználó döntése alapján megadott adatok: telefonszám, kommunikáció nyelve, cégnév, cég székhelye (ország, város), jelentkezők esetében önéletrajz

8. Az adatkezelés célja

Az adatlap kitöltésével és elküldésével (állásra jelentkezéskor az önéletrajz elküldésével)  a felhasználó kifejezi érdeklődését a Vertis szolgáltatásai (avagy álláslehetőségei) iránt, illetve elérhetőségei megadásával lehetővé teszi a cég számára, hogy felvegye vele a kapcsolatot, és választ adjon kérdéseire. A felhasználók részére a Vertis lehetőség kínál, hogy fel-, illetve leiratkozzanak a hírlevélükre.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad ki. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama
Előre nem meghatározott.

10. A személyes adatok törlése
A törlési igényt e-mailben a marketingvertis.com címre kell eljuttatni. A Vertis a törlési igénybeérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

11. Az adatkezelési szabályzat módosításának a lehetőségei
A Vertis fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

12. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adatai kezeléséről a felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a marketingvertis.com címre kell eljuttatni, amelyre 5 munkanapon belül válaszolunk.

13. Jogérvényesítési lehetőségek
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is, illetve észrevételeivel a Vertis munkatársaihoz is fordulhat a marketingvertis.com e-mail címen.

vertis blog


Vertis enters renewable energy market and is member of RECS International
25 September 2017
Vertis Environmental Finance started the trading of Guarantees of Origin (GOs), a special tracking certificate that labels...
Vertis acquires Alco2
18 September 2017
Vertis Environmental Finance has completed the acquisition of Alco2, the Brussels based emissions trading firm. Alco2 team...

trading room


EUA Dec17: MACD climbed above signal curve on week of trilogue
16 October 2017
Expectations about and results of the trilogue negotiations about the reform of the EU ETS kept the price of the EUA Dec17...
EUA Dec17: Growing uncertainties about this week's trilogue
09 October 2017
With the next trilogue meeting approaching and market participants getting more cautious, the volatility in the carbon market...
EUA Dec17: 20% less allowances to be auctioned this week
02 October 2017
Helped by the improving German dark spread and optimism about the reform of the system, the EUA Dec17 gained more than 6...

the bustard blog